Έλεγχος καρυότυπου με χοριακές λάχνες

Καρυότυπος είναι μια μέθοδος απεικόνισης του αριθμού, του είδους και της κατασκευής των χρωμοσωμάτων. Ανιχνεύει επίσης, χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως, το σύνδρομο Ντάουν.

Εμείς, στο femina, αντί του κλασσικού ελέγχου του συμβατικού καρυότυπου, εφαρμόζουμε τον έλεγχο του μοριακού καρυότυπου.

Πρόκειται γιά μιά εξέταση μεγαλύτερου εύρους, ανιχνεύει πάνω από 120 σύνδρομα - νοσήματα και παρέχει στοχευμένη λεπτομερή ανάλυση των χρωμοσωμάτων, γιά συγγενείς ανωμαλίες.