Τεστ Παπανικολάου

Το τέστ Παπανικολάου (τέστ Παπ) είναι μία σημαντικότατη εξέταση, η οποία, κυριολεκτικά  «σώζει ζωές».

Αφορά την λήψη επιχρίσματος, από την επιφάνεια  και το εσωτερικό του τραχήλου της μήτρας. Το δείγμα στη συνέχεια, ελέγχεται από τον κυτταρολόγο στο μικροσκόπιο, για πιθανές κυτταρικές αλλοιώσεις και για ”ειδικού ” τύπου αλλοιώσεις ικανές, αν αφεθούν χωρίς παρακολούθηση ή περαιτέρω αντιμετώπιση, να οδηγήσουν σε κακοήθεια. Σημειώνεται ότι, η ύπαρξη παθολογίας στον τράχηλο της μήτρας, είναι σχετικά έως αποκλειστικά, ”ύπουλη” υπόθεση, δεν δίνει συμπτώματα παρά μόνο όταν έχει ήδη εξαπλωθεί. Δηλαδή, μπορεί μία γυναίκα για πολύ καιρό να έχει πρόβλημα, και να μην το γνωρίζει.

Κάθε γυναίκα, από την στιγμή που αρχίζει να έχει σεξουαλικές επαφές, θα πρέπει να κάνει το τέστ Παπανικολάου, μία φορά το χρόνο. Η εξέταση άλλωστε, είναι μία διαδικασία σύντομη και ανώδυνη.

Αν το αποτέλεσμα της κυτταρολογικής εξέτασης είναι παθολογικό, και ανάλογα το είδος της βλάβης, ο Γυναικολόγος κ Βαμβακάρης διενεργεί πάντα Κολποσκόπηση – πιό λεπτομερής εξέταση του τραχήλου, του κόλπου και της εξωτερικής επιφάνειας του αιδοίου, με τη χρήση μικροσκοπίου – για την ανίχνευση του HPV (Human Papilloma Virus) ιού, που ευθύνεται για τις περισσότερες κυτταρικές αλλοιώσεις, και που μπορεί να οδηγήσει σε κακοήθεια.

Ήπιες ή χαμηλού κινδύνου αλλοιώσεις στον τράχηλο, συνήθως επανέρχονται μόνες τους στο φυσιολογικό, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κ Βαμβακάρης, μπορεί να συστήσει παρακολούθηση και επανάληψη του τέστ, μετά από 6 μήνες.

Αν οι αλλοιώσεις αυτές, δεν έχουν εξαφανιστεί ή επιδεινώθηκαν, αφαιρούνται. Πάντα, ο γιατρός εξατομικεύοντας, λαμβάνει υπόψιν του, την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης χωριστά, και σε συνεννόηση με τη γυναίκα, εφαρμόζει την κατάλληλη θεραπευτική τακτική.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ