Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από εσάς υπόκεινται και διέπονται από τους παραπάνω Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και όλους τους ισχύοντες νόμους. Το Γυναικολογικό και Μαιευτικό Κέντρο Femina μπορεί να αναθεωρήσει και ενημερώσει αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο και τέτοιου είδους αναθεωρήσεις/διορθώσεις είναι δεσμευτικές για τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς θα σημαίνει ότι δέχεστε και συμφωνείτε με οποιεσδήποτε τέτοιου είδους αλλαγές.

ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσουν την ιατρική συμβουλή από επαγγελματία γιατρό, τη διάγνωση, τη θεραπευτική αγωγή ή να λειτουργήσουν ως υποκατάστατο μιας επίσημης ιατρικής διαβούλευσης. Πάντα να αναζητείτε τη γνώμη του ιατρού σας ή κάποιου άλλου επίσημου παρόχου υγείας, με όποιες ερωτήσεις μπορεί να έχετε σχετικά με μια ιατρική κατάσταση. Δεν μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένες συμβουλές ή γνώμες όσον αφορά τη διάγνωση, τη θεραπευτική αγωγή είτε ακριβή πρωτόκολλα ή συνταγογραφικές πληροφορίες για οποιονδήποτε στην Ιστοσελίδα. Θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε τον ιατρό σας όσον αφορά τις λεπτομέρειες της περίπτωσής σας. Τίποτα από όσα εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των αναρτημένων ερωτήσεων και απαντήσεων, δεν προορίζονται για παροχή ιατρικών συμβουλών, διάγνωση ή θεραπευτική αγωγή.  Η εμπιστοσύνη, σε οποιαδήποτε πληροφορία από την ιστοσελίδα του Femina, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει υλικό σχετικό με  θέματα υγείας – ή ιατρικής – το οποίο μπορεί να θεωρήσετε σεξουαλικά άσεμνο ή αλλιώς προσβλητικό. Καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση δε τελείται, είτε ρητά είτε σιωπηρά, για την ακρίβεια, πληρότητα, χρησιμότητα, επικαιρότητα, αξιοπιστία, ή επάρκεια οποιονδήποτε πηγών, πληροφοριών, συστημάτων, προϊόντων, ή διαδικασιών διαθέσιμων στην ή από αυτή την Ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων από αυτήν την Ιστοσελίδα σε σας δεν επιδιώκει να δημιουργήσει ούτε δημιουργεί καμία σχέση ιατρού-ασθενή μεταξύ εσάς και του Femina ή κάποιον ιατρό του Femina.

Είναι ευνόητο πως οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων και του σχεδιασμού, των κειμένων, γραφικών και αρχείων, καθώς και η επιλογή και η διαρρύθμισή τους, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την ελληνική και ξένη νομοθεσία, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν δίχως την έγγραφη άδεια του Femina, εκτός από τα προβλεπόμενα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή στο κείμενο της Ιστοσελίδας. Το Femina δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρησιμοποίηση των υλικών, όπως απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα, δε θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν ή συνεργάζονται με το Femina.

Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα μόνο για μη-εμπορική προσωπική χρήση, υπό τον όρο ότι διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα και όλες οι άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας μέσα στο πλαίσιο αυτών των υλικών. Δεν μπορείτε, με οποιοδήποτε τρόπο, να διανείμετε, αλλάξετε, μεταφέρετε, επαναχρησιμοποιήσετε, ανακοινώσετε, ή χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου και του κειμένου, εικόνων, ηχητικού υλικού και βίντεο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Femina.

Εικόνες προσώπων ή τοποθεσιών όπως απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα είναι είτε ιδιοκτησία του Femina ή χρησιμοποιούνται μόνον κατόπιν αδείας από το Femina. Η χρήση αυτών των εικόνων από εσάς, ή οποιονδήποτε άλλον εξουσιοδοτημένο από εσάς, απαγορεύεται, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή έχει δοθεί ειδική άδεια σε άλλο σημείο της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε μη-εξουσιοδοτημένη χρήση των εικόνων μπορεί να παραβιάζει νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, νόμους περί εμπορικών σημάτων, νόμους περί ιδιωτικού απορρήτου και δημοσιοποίησης, και κανονισμούς και καταστατικά επικοινωνιών.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. OYTE TO FEMINA ΟΥΤΕ ΑΛΛΟΙ, ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΧΟΡΗΓΙΑ, Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΕΜΜΕΣΗ, Ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ, Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΔΙΧΩΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ, Ο,ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΙΧΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

Συγκεκριμένα, το Femina δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις για τα ακόλουθα: (i) την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα συμπεριλαμβανομένων λαθών ή παραλείψεων, ενημερότητα ή επικαιρότητα του περιεχόμενου, λογισμικού, κειμένου, γραφικών, διαδικτυακών συνδέσεων, ή επικοινωνιών που παρέχονται από ή μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας· ή (ii) την ικανοποίηση των κυβερνητικών κανονισμών που απαιτούν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για θεραπευτικές αγωγές ή συνταγογραφήσεις φαρμακευτικών προϊόντων σε σχέση με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα. Σε καμία περίπτωση το Femina, οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με αυτό, ή οποιοιδήποτε τρίτοι που αναφέρονται μέσα στην Ιστοσελίδα, δε θα είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, συμπτωματικές και επακόλουθες ζημίες, σωματικές βλάβες/αδικαιολόγητο θάνατο, απώλεια κερδών, ή ζημίες που προκύπτουν από την απώλεια δεδομένων ή διακοπή εργασίας) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, είτε βασίζεται σε εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία, ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία, και ανεξάρτητα αν το Femina είναι ενήμερο της πιθανότητας τέτοιου είδους ζημιών.  Το Feminaδε φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένου θανάτου, που προκλήθηκε από τη σωστή ή λανθασμένη χρήση της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου της, ή Δημοσίου Χώρου (όπως ορίζεται παρακάτω).

Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα του Femina, οι πληροφορίες θα μεταδίδονται χρησιμοποιώντας ένα μέσο το οποίο μπορεί να είναι πέραν του ελέγχου και της δικαιοδοσίας του Femina και των συνεργατών του, δικαιοπάροχων και  προμηθευτών. Κατά συνέπεια, δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για ή σχετιζόμενα με την καθυστέρηση, αποτυχία, διακοπή, ή αλλοίωση οποιωνδήποτε δεδομένων ή άλλων πληροφοριών μεταφερόμενων σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Το Feminaκαι οι συνεργάτες του, δικαιοπάροχοι, προμηθευτές, και οι πάροχοι περιεχομένου επίσης δε φέρουν καμία ευθύνη και δε θα είναι υπεύθυνοι, για οποιεσδήποτε ζημίες, ή διαδικτυακούς ιούς που μπορεί να μολύνουν τον υπολογιστή σας ή άλλο περιουσιακό σας στοιχείο λόγω της πρόσβασή σας, χρήση σας, ή περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα ή της μεταφόρτωσης (downloading) οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ηχητικού υλικού από την Ιστοσελίδα.

Το Femina δεν έχει αξιολογήσει όλες τις ιστοσελίδες που μπορεί να είναι συνδεδεμένες στην Ιστοσελίδα του και δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε σελίδων εκτός τοποθεσίας (off-site) ή άλλων ιστοσελίδων συνδεδεμένων με την Ιστοσελίδα του. Η σύνδεσή σας με οποιαδήποτε off-site σελίδας ή άλλων ιστοσελίδων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό μεταδίδονται στην Ιστοσελίδα του Feminaμέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων, αποριών, σχολίων, υποδείξεων, ή παρόμοιων, είναι, και θα θεωρηθεί ως μη εμπιστευτική/-ό και μη αποκλειστική/-ό. Συμφωνείτε πως δε θα στείλετε ή μεταδώσετε στην Ιστοσελίδα οποιαδήποτε επικοινωνία ή περιεχόμενο που παραβιάζει ή παραβαίνει οποιαδήποτε δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου.

Οτιδήποτε μεταφέρετε ή αναρτάται μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Feminaκαι τους συνεργάτες του για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένου, αλλά μη περιορισμένου σε, αναπαραγωγή, δημοσιοποίηση, μετάδοση, έκδοση, εκπομπή και ανάρτηση.

Πρέπει να γνωρίζετε πως η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων όνομα χρήστη, διευθύνσεις email, προσωπικές σας λεπτομέρειες, κλπ) σε δημόσιους χώρους της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων πινάκων μηνυμάτων, κλπ) γίνεται με προσωπική σας ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιου είδους πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους, με συνέπεια τη λήψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων από άλλες αναρτήσεις ή συμβαλλόμενους.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συμφωνείτε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται επίσης στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία είναι μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.  Εάν υποβάλλετε οποιαδήποτε πληροφορία, συναινείτε με τη χρήση των πληροφοριών από το Femina και τους συνεργάτες του, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Femina.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Συμφωνείτε στο να υπερασπιστείτε, αποζημιώσετε και να κρατήσετε το Femina και τους συνεργάτες του, εργαζόμενους σε αυτό, εργολάβους/εξωτερικούς συνεργάτες, εκπρόσωπους, δικαιοπάροχους, προμηθευτές, και παρόχους περιεχομένου, αβλαβείς από και ενάντια σε οποιουσδήποτε ισχυρισμούς, ενέργειες ή αξιώσεις, ευθύνες και διακανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, δίχως περιορισμούς, των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από, ή φέρεται να προκύπτουν από δική σας  παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης διαπιστωθεί πως είναι άκυρη από οποιοδήποτε δικαστήριο που διαθέτει πλήρη δικαιοδοσία, η ακυρότητα αυτής της διάταξης δε θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, οι οποίοι/-ες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Καμία παραίτηση από οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις δε θα πρέπει να θεωρηθεί ως περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από τέτοιο όρο ή προϋπόθεση οποιουδήποτε άλλου όρου ή  προϋπόθεσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το Femina μπορεί οποιαδήποτε στιγμή και κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια, να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ενημερώνοντας την παρούσα ανάρτηση. Δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τέτοιες αναθεωρήσεις και θα  πρέπει επομένως να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης με τους οποίους/-ες είστε δεσμευμένοι.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εκτός εάν προβλέπεται ρητά από μια συγκεκριμένη «ανακοίνωση νομικού περιεχομένου» στην Ιστοσελίδα, αυτοί οι  Όροι και Προϋποθέσεις απαρτίζουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Femina, όσον αφορά τη χρήση της Ιστοσελίδας του Femina και των περιεχομένων της.  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία γι΄ αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας.