Η αποβολή κύησης είναι ένα σοβαρό πλήγμα για το ζευγάρι που περιμένει με ανυπομονησία τον ερχομό του παιδιού του.

Μέχρι πρότινος, οι γυναικείοι παράγοντες ήταν το αντικείμενο μελέτης στις αιτίες αποβολών και καθώς οι απαντήσεις συνέχιζαν να είναι ελλιπείς, η προσοχή στράφηκε και στον αντρικό παράγοντα. Η προσέγγιση θεωρείται απόλυτα σωστή, αφού ένα ζευγάρι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια ενιαία μονάδα, και θα πρέπει να μελετώνται αμφοτερόπλευρα τα αιτία είτε της υπογονιμότητας, είτε των επαναλαμβανόμενων αποβολών.

Ο Dr. Γιάννης Βαμβακάρης διαθέτει μεγάλη κλινική εμπειρία και άριστη θεωρητική κατάρτιση στην αντιμετώπιση των αποβολών κυήσεως και δίνει έμφαση στην αξιολόγηση του ανδρικού παράγοντα με δοκιμές λειτουργίας σπέρματος μαζί με τις συμβατικές παραμέτρους του σπέρματος.

Το σπερματοζωάριο συμβάλλει στις αποβολές κύησης;

Έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες παγκοσμίως, οι οποίες ενοχοποιούν τον ανδρικό παράγοντα στις απώλειες εγκυμοσύνης, κυρίως σε σχέση με την ποιότητα του σπέρματος. H μορφολογία του σπερματοζωαρίου, οι ανευπλοειδίες, η ακεραιότητα του DNA του σπερματοζωαρίου, το οξειδωτικό στρες ακόμα και η ηλικία του άνδρα είναι παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν την επίτευξη εγκυμοσύνης και την γέννηση ζώντος υγιούς εμβρύου. Δεδομένου ότι, το σπερματοζωάριο συνεισφέρει το ήμισυ του γενετικού υλικού (DNA) για την ανάπτυξη του εμβρύου και του πλακούντα, ένα σπερματοζωάριο με μεταβαλλόμενες ή μειωμένες λειτουργικές ικανότητες, εάν γονιμοποιήσει το ωάριο, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός μη βιώσιμου εμβρύου και στην πρόωρη απώλεια της εγκυμοσύνης. Το DNA του σπερματοζωαρίου δεν είναι απλά ο φορέας της γενετικής πληροφορίας που θα αποκαταστήσει τον αριθμό των χρωμοσωμάτων. Αποτελείται από μια συγκεκριμένη καλά οργανωμένη δομή που διάφοροι παράγοντες μπορεί να την διαταράξουν μεταφέροντας χαρακτηριστικά που μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του εμβρύου. Αλλαγές στον αριθμό και τη δομή των χρωμοσωμάτων, θραύσεις στη δομή του έλικα DNA (κατακερματισμός του DNA), επιγενετικές τροποποιήσεις καθώς και οι οξειδωτικοί παράγοντες μπορεί να σχηματίσουν ένα ασθενές σπερματοζωάριο, μη ικανό για φυσιολογική έκβαση της εγκυμοσύνης.

Τι μπορώ να κάνω για να αποφύγω στο μέλλον μία αποβολή;

Για την επιλογή κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης στις περιπτώσεις αποβολών, προτείνεται πρωτίστως ο έλεγχος και των δυο συντρόφων δηλαδή η διερεύνηση των αιτιών τόσο της ανδρικής όσο και της γυναικείας υπογονιμότητας. Για την αξιολόγηση του ανδρικού παράγοντα συνίσταται μία σειρά από εξετάσεις όπως:

  • Ορμονολογικός έλεγχος
  • Σπερμοδιάγραμμα & μικροβιολογικός έλεγχος του σπέρματος
  • Βιοχημικός έλεγχος του σπερματικού πλάσματος
  • Έλεγχος κατάτμησης του DNA (DFI)
  • Έλεγχος οξειδωτικού στρες του σπέρματος (ROS)
  • Έλεγχος αντισπερμικών αντισωμάτων (IgG & IgA)
  • Καρυότυπος
  • Μικροελλείψεις χρωμοσώματος Υ

Η κατανόηση αλλά και η διερεύνηση όλων εκείνων των μηχανισμών που αλλοιώνουν το σπέρμα και πως αυτές οι τροποποιήσεις προκαλούνται και επηρεάζουν τη ποιότητα του εμβρύου είναι εξαιρετικής σημασίας για την πρόληψη, διάγνωση αλλά και θεραπεία των πολλαπλών αποβολών.