Κύκλος εγκυμοσύνης

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΥΗΣΗΣ

Κύκλος εγκυμοσύνης

Περιστρέψτε τον εσωτερικό κύκλο θέτοντας το βέλος με την ένδειξη «τελευταία έμμηνος ρήση» στην επιθυμητή ημερομηνία. Στη συνέχεια ελέγξτε την «πιθανή ημερομηνία τοκετού» που υποδεικνύεται από το αντίστοιχο βέλος.
Αναλόγως θα δείτε την εβδομάδα κύησης που βρίσκεστε σήμερα καθώς επίσης και ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνετε. Βασική προϋπόθεση της ορθής λειτουργίας του κύκλου εγκυμοσύνης είναι να έχετε σταθερό κύκλο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ημερολόγιο κύησης

Μετάβαση
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ημερολόγιο κύησης

Μετάβαση
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ