Εμβρυική καρδιολογία

Ένα «ιδιαίτερο» υπερηχογράφημα για τον έλεγχο της ανατομίας της καρδιάς του εμβρύου. Η εκτέλεση αυτού του υπερηχογραφήματος απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση και συνήθως γίνεται σε επιλεκτικές κατηγορίες γυναικών με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών ανωμαλιών για το κυοφορούμενο έμβρυο.